S U P P M E D
Produkty

Intragastrické balony

  • Informace

Jedná se o metodu, při níž se za asistence endoskopu zavádí do žaludku silikonový balon vyplněný roztokem. Balon volně plave v žaludku, pacientovi navozuje pocit sytosti, zpomaluje vyprazdňování žaludku, zmenšuje volný objem a tudíž snižuje příjem potravy. Díky tomuto efektu dochází k redukci hmotnosti. V žaludku se ponechává po dobu 6-12 měsíců (dle typu balonu), během níž si pacient vytváří nové stravovací návyky a snadněji tak dodržuje nový režim i po vytažení balonku.

Léčbu mohou podstoupit pacienti ve věku 18-60 let s BMI nad 35 nebo v rozsahu 30-35 současně s přítomností zdravotních komplikací způsobených obezitou. Často se používá ke snížení hmotnosti před operačním výkonem jako je bandáž žaludku, náhrada kloubu a podobně. Díky této redukci váhy se sníží operační riziko pacienta. Výkon není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Účinnost metody je značná. V dosud publikovaných odborných pracích se snížení hmotnosti pohybuje v rozsahu 15-25 kg, tj. snížení BMI o 4-6 kg/m2.

Před samotným zavedením se provádí endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku. Poté se zavede balon na vodiči a za zrakové kontroly endoskopem se přes chlopeň naplní 400-700 ml tzv.fyziologického roztoku, do něhož se přidá speciální barvivo – 2,5 ml metylenové modři. Ta slouží jako indikátor případného prasknutí balonku. Zbarví moč a upozorní pacienta na nutnost vyhledat lékaře za účelem včasného vytažení balonu. I v případě proniknutí vyprázděného balonku dále do zažívacího traktu dojde většinou k jeho spontánnímu odchodu.

Vytažení balonku se provádí rovněž endoskopicky. S pomocí speciálního instrumentaria se provede propíchnutí balonu a úplné odsátí roztoku nebo vzduchu. Následuje vytažení kličkou nebo extrakčními kleštěmi. Při zavádění i vytahování se pacient nemusí uspávat, postačuje pouze utlumení injekcí a po několika hodinách může odejít domů.

K dosažení optimálního výsledku léčby je nutné absolvovat poradenský program v oblasti výživy, pohybových aktivit a celkového životního stylu.